Правила користування мережею

Ваша згода на дотримання нижче викладених правил є обов’язковою умовою надання Вам доступу до мережі ТзОВ “Волинські Оптичні Мережі”.

Просимо уважно прочитати дані правила і не допускати їх порушення при підключенні!

Мережа Інтернет являє собою глобальне об’єднання комп’ютерних мереж і інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об’єднання є децентралізованим і єдиного загальнообов’язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Існують, однак, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів.

В мережі ТзОВ “Волинські Оптичні Мережі” забороняється:

  1. навмисне нанесення збитків іншим особам або мережі;
  2. втручатись в роботу інших комп’ютерів мережі (наприклад, несанкційонований доступ до комп’ютерів і інформаційних джерел, інше);
  3. розповсюдження інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів та працівників мережі;
  4. розголошувати видані користувачеві логін та пароль для підключення до мережі Інтернет;
  5. самовільне підключення до мережі будь-яких пристроїв, які можуть створювати проблеми в роботі мережі;
  6. порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі; розповсюджувати у будь-якому вигляді інформацію що суперечить чинному законодавству України (фото та відео відверто насильницького чи порнографічного характеру);
  7. користуватись без спеціального дозволу адміністрації ТОВ “Волинські Оптичні Мережі” програмами, що використовують протоколи multicast, broadcast чи unicast, а також програмами «сніферами», «шпигунами»;
  8. використовувати у спілкуванні ненормативну лексику;

У разі порушення даних правил ТзОВ “Волинські Оптичні Мережі” залишає за собою право прийняти рішення про обмеження або припинення доступу в Internet для логіна, користувач якого порушив зазначені вище правила.

Правила мережевого етикету

Фундаментальне положення цих норм таке:

Правила використання будь-яких ресурсів інтернету (від поштової скриньки до каналу зв’язку) визначають власники цих ресурсів і лише вони. Дія цих норм розповсюджується на порядок використання ресурсів мережі. Тут і далі словом Мережа позначено мережу інтернет та доступні з неї інші мережі.

За здійснення нижчевказаних дій передбачено кримінальну відповідальність за статтями 361 та 362 Кримінального Кодексу України. Обмеження на інформаційний шум (спам) Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве суспільство розробило спеціальні правила, котрі спрямовані на відмежування користувача від непотрібної/небажаної інформації (спаму).

Зокрема, неприпустимими є:

Заборона несанкціонованого доступу та мережевих атак.

Не допускається здійснення спроб несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення чи участь в мережевих атаках чи проникненнях, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться за умови явного дозволу власника чи адміністратора цього ресурсу (наприклад, для тестування засобів захисту).

В тому числі заборонено:

Дотримання правил, що встановлені власниками ресурсів.

Окрім вищепереліченого, власник будь-якого інформаційного чи технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів чи посилання на них публікуються власниками чи адміністраторами цих ресурсів на місці під’єднання до таких ресурсів і є обов’язковими для виконання усіма користувачами цих ресурсів. Користувач повинен дотримуватися правил використання ресурсу чи негайно відмовитися від його використання.

Неприпустимість фальсифікації.

Значна частина ресурсів Мережі не потребує ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Однак в ряді випадків користувач повинен надати інформацію, котра ідентифікує користувача та його засоби доступу до Мережі.

При цьому користувачу заборонено:

Налаштування власних ресурсів.

Під час роботи в Мережі користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання третіми особами мережевих ресурсів, котрі належать користувачеві. В зв’язку з цим користувач повинен вжити відповідних заходів для налаштування власних ресурсів в такий спосіб, котрий би перешкоджав недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а також оперативно реагувати у випадку виявлення такого використання. Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є:

За здійснення вищевказаних дій передбачено кримінальну відповідальність за статтями 361 та 362 КК України.

Бажаєте зв`язатися з нами?