ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОПОЗИЦІЇ «Роутер TP-LINK Archer C6 за 899 грн»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОПОЗИЦІЇ «Роутер TP-LINK Archer C6 за 899 грн»

Ці офіційні правила визначають умови пропозиції, строки та територію її проведення.

Організатор: Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинські Оптичні Мережі», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, тел.: (0332) 20-07-07, (095) 738-11-88.

«Пропозиція» – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та популяризацію послуг «Волинські Оптичні Мережі».

«Інформація про пропозицію» – інформація про пропозицію, Офіційні правила пропозиції, а також додаткова інформація, що з’явилася у період проведення активності. Інформація про пропозицію розміщена на сайті vom.com.ua та інших офіційних джерелах.

1. Строк та територія розповсюдження пропозиції.

1.1. Пропозиція діє з 1 червня до 31 серпня 2021 року.

1.2. Терміни пропозиції можуть бути змінені за рішенням Організатора, шляхом внесення змін до цих Правил.

1.3. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни умов та/або термінів пропозиції.

1.4. Територія проведення пропозиції: м. Луцьк, Луцький та Володимир-Волинський райони.

2. Умови та механізм дії пропозиції

2.1. Новим абонентам ТОВ «Волинські Оптичні Мережі» для придбання роутера «TP-LINK Archer C6» за спеціальною ціною необхідно залишити заявку на підключення інтернет-тарифу «Комфорт», або  «Гігабіт» із зобов’язанням безперервно користуватися обраним тарифом не менше 12-ти місяців у визначений організатором період та спосіб.

2.2. Діючі абоненти можуть скористатися спеціальною ціною на роутер «TP-LINK Archer C6» перейшовши на контрактне підключення тарифу «Комфорт», або «Гігабіт» на термін 12 місяців.

2.3. Спеціальна ціна 899 гривень розповсюджується на роутер «TP-LINK Archer C6».

2.4. Спеціальна ціна 899 гривень на роутер «TP-LINK Archer C6» надається при контрактному підключенні тарифу «Комфорт» зі швидкістю інтернету до 300 Мбіт/с, або  «Гігабіт» зі швидкістю інтернету до 1000 Мбіт/с строком на 12 місяців.

2.5. Спеціальна ціна на роутер «TP-LINK Archer C6» доступна тільки для фізичних осіб, зареєстрованих за адресою підключення або, які можуть документально підтвердити право власності на квартиру чи приватний будинок, де буде здійснюватися контрактне підключення тарифу відповідного тарифу.

3. Обмеження

3.1. Знижка не розповсюджується на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3.2. Один абонент контрактного підключення на 12 місяців тарифу Комфорт, або «Гігабіт», може скористатися спеціальною ціною на роутер «TP-LINK Archer C6» лише один раз.

3.3. Безкоштовна доставка та налаштування поширюється лише на один пристрій.

3.4. Дана пропозиція не сумується з іншими знижками.

3.5. Кількість роутерів «TP-LINK Archer C6» за спеціальною ціною обмежена.

3.6. Інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с та до 1000 Мбіт/с надається при наявності технічної можливості.

3.7. Фактична швидкість інтернету до 300 Мбіт/с та до 1000 Мбіт/с може відрізнятися від заявленої.

3.8. Відповідальність Організатора не виходить за межі вартості та кількості пропозиції, вказаної у цих Офіційних Правилах.

3.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих цими правилами, остаточне рішення приймається Організатором, відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає.

4. Порядок і спосіб інформування учасників про умови Рекламної пропозиції.

4.1. Інформування щодо Правил Пропозиції здійснюється за допомогою розміщення офіційних Правил на Інтернет-сайті vom.com.ua та на офіційних сторінках в соціальних мережах.

4.2. Розміщення скороченої інформації щодо механізму дії Пропозиції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуються в місцях проведення Активності.

5. Інші умови

5.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою для отримання Знижки.

5.2. У випадку відмови Учасника від контрактного підключення до закінчення дії контракту, останні повинні сплатити повну вартість придбаного товару.

5.3 Абонент має право на тимчасове припинення надання Оператором Послуг на  строк, вказаний у письмовій заяві Абонента, але не більше ніж на 2 (два) місяці, на підставі письмової заяви, наданої Оператору, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до запланованої дати тимчасового припинення надання Оператором Послуг, або у разі наявності технічної можливості в Оператора. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві період нараховується та сплачується.

5.4. Скориставшись Пропозицією,  кожен Учасник Пропозиції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами та свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Офіційних Правил, або відмова Учасника від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механізму дії, порядку, строків проведення та інше) вважається відмовою Учасника в отриманні спеціальної ціни на роутер  «TP-LINK Archer C6», при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

5.5. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку Пропозиції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Пропозиції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

5.6. Скориставшись Пропозицією учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних Організатором в межах законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений з правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Бажаєте зв`язатися з нами?