ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «300 Мбіт/с за 100 грн/міс»

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «300 Мбіт/с за 100 грн/міс»

Ці офіційні правила визначають умови участі та проведення Акції, строки, територію проведення.

Організатор акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Волинські Оптичні Мережі», що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 22, тел.: (095) 738-11-88.

«Акційна пропозиція» (далі – Акція) – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та популяризацію послуг «Волинські Оптичні Мережі».

«Інформація про Акцію» – інформація про Акцію, Офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася у період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті vom.com.ua та інше.

1. «Строк та територія проведення Акції.

1.1.  Акція діє з 1 червня до 31 жовтня 2021 року.

1.2. Терміни проведення Акції можуть бути змінені за рішенням Організатора, шляхом внесення змін до цих Правил.

1.3. Учасники не можуть вимагати будь-якої компенсації у разі зміни умов та/або термінів Акції.

1.4. Територія проведення Акції: м. Луцьк, Луцький район та Володимир-Волинський район.

2. Умови та механізм дії Акції

2.1. Новим абонентам, які підключаються в період проведення акції на діючий тарифний план «Комфорт», додатково вводиться акційна пропозиція, що передбачає користування тарифним планом протягом 3 (трьох) місяців з моменту підключення за 100 гривень в місяць.

2.2. Акція діє тільки для нових абонентів (користувачів) інтернет-провайдера «Волинські Оптичні Мережі», які звернулися з 01.06.2021 по 31.08.2021 з метою підключення до мережі Інтернет та підключають тариф «Комфорт» зі швидкістю до 300 Мбіт/с, при цьому не підпадають під Винятки, відповідно Розділу 3 цих офіційних правил;

2.3. Учасником акції може бути фізична особа, яка не була абонентом ТОВ «Волинські Оптичні Мережі» та/або розірвала договір надання послуг з ТОВ «Волинські Оптичні Мережі» не менше як за 3 місяці від дати подання заявки для участі в акції.

2.4. Після закінчення строку дії акційного тарифного плану, абонплата буде нараховуватись на загальних умовах, відповідно до обраного тарифного плану при підключенні.

2.5 В період дії акційної пропозиції забороняється зміна обраного акційного тарифу на інший.

2.6 У випадку зміни акційного тарифу на інший, абонент автоматично відмовляється від участі в акції та оплачує повну вартість наступного обраного тарифу.

3. Обмеження

3.1 Акційними умовами не можуть скористатися абоненти ТОВ «Волинські Оптичні Мережі», які вже отримують телекомунікаційні послуги відповідно до умов публічного договору.

3.2 Акційна пропозиція не поширюється на юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3.3. Акційні пропозиції не сумуються.

3.4. Інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с надається при наявності технічної можливості та може відрізнятися від заявленої.

3.5. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості акційних пропозицій, вказаних у цих Офіційних Правилах.

3.6.  У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення даних Офіційних Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, неврегульованих даними правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції

4.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил Акції на Інтернет-сайті vom.com.ua та на офіційних сторінках в соціальних мережах.

4.2. Розміщення скороченої інформації щодо механізму дії Акції здійснюється на рекламних матеріалах, що розповсюджуватимуться в місцях проведення Акції.

5. Інші умови

5.1. Неухильне додержання всіх умов цих Офіційних Правил є необхідною умовою для отримання Акційних послуг. У випадку відмови Учасника Акції від надання послуг, останні не мають права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.

5.2. Приймаючи участь в Акції, тим самим кожен Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними Правилами й свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Офіційних Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Офіційних Правил (в т.ч. механіки, порядку,  строків проведення Акції та інше) вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.

5.3. Ці Офіційні Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Офіційних Правил можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Офіційні Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Офіційних Правил.

5.4. Беручи участь в акції, учасник надає згоду на обробку та використання його персональних даних виключно з метою та в межах виконання Організатором вимог законодавства України та засвідчує, що повідомлений про включення його даних до бази персональних даних Організатора, та ознайомлений з правами, які має відповідно до змісту ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Бажаєте зв`язатися з нами?